Otsonointi


Otsonointi (ionisointi) on auton sisätilojen / sisäilman tehokkain puhdistuskeino poistamaan pahat hajut, home- , sieni- ym. itiöt . Otsonin ( O3. ) ja ilman negatiivisen ionisoinnin tehokkuus perustuu suuriin pitoisuuksiin. Silloin kun laite tuottaa otsonin lisäksi negatiivisia ioneita ilmaan, on teho pelkkään otsoniin verrattuna 5-10 kertaa parempi ja suuret pitoisuudet poistavat itiöitä ja hajuja tehokkaasti myös huokoisista materiaaleista, esimerkiksi sohvakalustoista ja sänkyvaatteista. Sisäilmassa olevat pienhiukkaset aiheuttavat vakavan uhkan terveyshaitan syntymiselle asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa. Haitalliset pienhiukkaset kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkojen alaosan (rakkulasolut / alveolit) kautta verenkiertoon ja aiheuttavat vakavia terveysongelmia astman ja allergian lisäksi. Otsonointi ja ilman negatiivinen ionisointi puhdistaa sisäilmasta haitalliset pienhiukkaset ja lisäksi bakteerit, homeet, ja virukset sekä erilaiset kaasut.

©2020 KuuselaITSolutions